Watergebieds-inrichtingsplan Verenigde Grote en Kleine polders

Projectleider uitvoering van Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een peilbesluit (65 ha) genomen voor de verenigde grote en kleine polders. De uitvoering bestond uit het verbreden van de hoofdwatergang en het plaatsen van stuwen om zo de verschillende peilen te kunnen reguleren. De vrijkomende grond en bagger is verwerkt op één van de lage percelen. Hier voldoet dit perceel aan de geldende normen voor drooglegging. In de uitvoering is er archeologisch onderzoek uitgevoerd maar geen bijzonderheden gevonden. Tevens ligt een hoge druk gasleiding redelijk in de weg, met maatwerk en overleg met de gasunie tot een passende uitvoering gekomen.

Waar: Rijnland

Voltooid datum: juli, 2017