Op orde brengen polder Heemstederveld Heemstede

Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. In deze polder zijn drie opgaves, namelijk de uitvoering van het peilbesluit, bouwen van een nieuw gemaal en het ophogen van de dijk. Voor de waterhuishouding is er een gestuurde boring (rond 630mm) van 90 meter uitgevoerd, 7 dammen met duikers vervangen en de watergangen verbreed. Het gebied laat zich omschrijven als een venig gebied met een hoge natuurwaarde. Het bouwen van een gemaal op een nieuwe locatie en het ophogen van de dijk langs het Zuider Buiten Spaarne.

Waar: Heemstede

Voltooid datum: juli, 2017