WAT DOEN WIJ

Skeg BV staat voor snel en deskundig advies

Van beleid tot schetsontwerp
van beheer tot onderhoudsplan

Natuurherstel

Het is steeds belangrijker in de bebouwde omgeving om water en groen de juiste plaats te geven.

Herinrichting openbare ruimtes

Voor verschillende gemeentes heeft Skeg BV de projectleiding uit voor verschillende herinrichtingsprojecten.

Baggeren

Bagger is niet zichtbaar, maar het bepaalt wel de kwantiteit en de kwaliteit van het water.

Energietransitie versus ondergrondse infra

Om Nederland te laten functioneren zoals dit nu verloopt, kunnen we niet zonder ondergrondse leidingen.

Klimaatadaptie

Het weer wordt steeds extremer. Dit betekent dat hier in openbare ruimtes rekening mee moet worden gehouden.

Dijkversterking

 Bij het versterken van de dijk zijn meer elementen van belang om te komen tot een juist afwegingskader.