Watergebieds-inrichtingsplan

Overheden en particulieren komen elkaar tegen op diverse vlakken. Skeg BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is om de wensen en gevolgen van beide partijen te behartigen en te komen tot complete uitvoeringsmaatregelen. Voor het watergebiedsinrichtingsplan in de Wassenaarsepolder en Vriezenkoopsepolder is Skeg BV verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Uiteindelijk moeten de watergangen op orde gebracht worden en gemalen en stuwen worden gemaakt. Via het raamcontract is uiteindelijk Skeg BV ingehuurd voor de functie van projectleider.

Gemaalcapaciteit 18,3 m3/min met een opvoerhoogte van 5,5 m1

Waar: Leiden

Voltooid datum: maart, 2015