Verleggen watergang tbv dijkversterking

Projectleider vanuit Hoogheemraadschap. Het project is het verschuiven van de watergang en daardoor het talud van de dijk versterken. Tevens het land opgehoogd ivm de NBW opgave.

Voltooid datum: juli, 2017