Vakspecialist Civiele Techniek

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft binnen de afdeling projecten de functie van projectleider. Skeg BV is ingehuurd om deze rol in te vullen. Dit is een functie waarin technische input wordt gegeven voor de projecten in de verschillende disciplines, zoals baggeren, watergebiedsinrichting plannen, kadeversterking, gemalen. Tevens geldt dat na de planvormingsfase de projecten worden uitgevoerd. De rol van Skeg BV kan hier projectmanager, technisch manager of omgevingsmanager zijn, volgens het IPM model. Via het raamcontract is uiteindelijk Skeg BV ingehuurd voor de functie van projectleider.

Voltooid datum: december, 2013

skeg bv project galgewater leiden