Uitvoering Watergebieds inrichtingsplan

Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de hand van het peilbesluit is een aantal onderbemalingen samengevoegd. Tevens is het watersysteem op orde gebracht door watergangen en duikers op juiste maatvoering aan te leggen. Ook is er een visvriendelijke geplaatst voor de afvoer van het water. Bij het gemaal is tijdens de uitvoering gelijk ook de dijk bij de uitstroomopening meegenomen om de overlast te minimaliseren.

Waar: Wassenaarschepolder Voltooid datum: juli, 2017