Natuurherstel van de Kalverpolder, achter de Zaanse Schans

Projectmanager vanuit SKEG BV. Het project betreft het natuurherstel van de Kalverpolder. Deze ligt achter de Zaanse Schans. De volgende organisaties werken samen: provincie Noord-Holland, Gemeente Zaanstad, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stichting Zaanse Schans, Stichting Kalverpolder en Waterland en Dijken. Voor de uitvoering van de maatregelen is Skeg BV ingeschakeld om dit te coördineren, van omgevingszaken tot het aansturen van aannemers en de verantwoording naar de financiele afhandeling. De werkzaamheden in de polder bestonden onder andere uit het baggeren van de watergangen, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het realiseren van paaiplaatsen en de bereikbaarheid van de percelen te verbeteren. Ook zijn de onderbemalingen opgeknapt en voorzien van nieuwe bemalingseenheden. Voor de samenvatting is een film gemaakt https://www.youtube.com/watch?v=u8cwaypCpQI. Het project is afgerond in april 2017 met een afsluiting door gedeputeerde Adnan Tekin van provincie Noord Holland en Wethouder Dick Emmer van gemeente Zaanstad. Hier is het eindresultaat, gepresenteerd middels een boekje (zie bijlage).

Waar: Kalverpolder
Voltooid datum: juli, 2017