Kadeverbetering Zaans Rietveld Otweg

Omgevingsmanager vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland: De kade op de Otweg is op bijna het hele traject niet hoog genoeg. Daarnaast is de stabiliteit van het binnentalud ook op het overgrote deel onvoldoende. De eerdere plannen die er lagen voor de kadeverbetering gingen uit van een versterking van de kade aan de binnenwaartse zijde. Voor deze methode is ook een projectplan voor de Waterwet gemaakt. Aan het eind van het voorjaar van 2015 is het ontwerp en de technische haalbaarheid van de uitvoering opnieuw kritisch bekeken. Geconcludeerd is dat de gekozen methode (versterking aan de binnenwaartse zijde) alsnog niet de beste oplossing is. Het plan is nu aan de buitenzijde een vervangende waterkering te gaan maken. Dit is een stalen damwand die voor de huidige constructie wordt geplaatst. Er zijn en worden onderzoeken uitgevoerd om nadere gegevens te genereren. Een nieuw plan betekent ook een nieuw projectplan. Het oude projectplan wordt daarom ingetrokken en er wordt een nieuw projectplan opgesteld. Het vernieuwde projectplan zal in het tweede kwartaal van 2016 ter inzage worden gelegd. Startmoment: op dinsdag 14 februari 2017 gaf Marco Kastelein van het hoogheemraadschap van Rijnland in de Otwegwetering het startsein voor de uitvoering van het project (lees ook het nieuwsbericht). De arkvereniging is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen. Zij hebben meegedacht over mogelijke oplossingen. Ook hebben zij de leden van de vereniging geïnformeerd en meegenomen in het traject. Dit heeft geleid tot de individuele afspraken die zijn gemaakt met elke woonbootbewoner. Ard de Lange, vertegenwoordiger arkvereniging: “Uiteraard zit niemand te wachten op het verslepen van je huis en het aanpassen van tuin en vlonders, maar de manier waarop Rijnland – met Gert Hartog als aanspreekpunt – met onze situatie en onze wensen omgaat, is erg verfrissend. We hebben het gevoel dat we gehoord worden en dat er met respect naar onze situatie gekeken wordt, waardoor er voor beide partijen een veel prettiger resultaat en werkomgeving zal ontstaan.”

Waar: Zaans Rietveld Voltooid datum: juli, 2017