Grootonderhoud tussenboezem

Op het grensgebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland ligt de tussenboezem van Zevenhoven. De kade was niet op hoogte aan de Liemeer, Noordeinde en Dorpstraat en Zuideinde in de plaats Zevenhoven aan de oostelijke kant van de tussenboezem. De maatregelen die zijn genomen: het plaatsen van schottenbeschoeiing of damwand met een ophoging in de voortuinen van de eigenaren (80 stuks). Daarnaast zijn de groene kades op hoogte gebracht. De directievoering is uitgevoerd door Skeg BV voor uiteindelijk Waternet. Waternet is de uitvoeringsorganisatie van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Gemeente Amsterdam.

Waar: Zevenhoven
Voltooid datum: februari, 2015

skeg bv project tussenboezen zevenhoven