Risicomanagement

Bij de ontwikkeling van projecten speelt het beheersen van risico’s steeds een belangrijker rol. In de projecten wordt dan ook vaak een risicoscan uitgevoerd. Met het uitvoeren van dergelijke inventarisaties heeft Skeg BV ervaring. Uiteindelijk ontstaat er een beheersmaatregelenpakket en wordt de risicosessie in de verschillende fasen herhaald.

Overleg-Kraan-Gert-Header-Skeg-BV