Omgevingsmanagement en bestuurlijke besluitvorming

Omgevingsmanagement neemt steeds meer een prominente rol in binnen de realisatie van de projecten. Bij een goed doorlopen omgevingsmanagement is de bestuurlijke besluitvorming eenvoudiger door te lopen. Concreet heeft Skeg BV in het omgevingsmanagement ervaring opgedaan in de dijkversterkingsprojecten en de herontwikkeling en realisatie van infrastructuur binnen de verschillende projecten. Ook in de bestuurlijke besluitvorming zijn ervaringen opgedaan. Dit betekent vooroverleg met de verantwoordelijke personen (wethouders, heemraden) en het maken van de bestuursvoorstellen ten behoeve van de besluitvorming.