Natuurherstel

In het verdichten van de steden en het bebouwen van het landelijk gebied is het steeds belangrijker water en groen een juiste plaats te geven.

 

Skeg BV heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding in diverse polders binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In deze polders zijn nieuwe gemalen gebouwd, de watergangen aangepast en de daarbij behorende duikers en stuwen aangepast.

Gert-Natuurherstel-Header-Skeg-BV

De ontwikkeling van de natuuroevers in het stedelijk gebied van Alkmaar en het wegwerken van de verwildering van de natuur in de Kalverpolder.  In Noord Holland heeft Skeg BV meegewerkt aan verschillende waterbergingsprojecten, zoals de waterberging in de Oostpolder en waterverbinding in Schalkwijk Haarlem.

Daarnaast is er gewerkt aan waterinfrastructurele projecten op Texel, waardoor er zuinig met het zoete water wordt omgegaan en de natuur versterkt.

Voor de visintrek vanuit het Noordzeekanaal naar het Spaarne heeft Skeg BV de projectleiding voor het bouwen van een vispassage naast het historische boezemgemaal in Spaarndam gedaan.