Verleggen watergang tbv dijkversterking

Voltooid datum: 
juli, 2017
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap. Het project is het verschuiven van de watergang en daardoor het talud van de dijk versterken. Tevens het land opgehoogd ivm de NBW opgave.