Uitvoering Watergebiedsinrichtingsplan

Waar: 
Wassennaarschepolder
Voltooid datum: 
juli, 2017
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de hand van het peilbesluit zijn een aantal onderbemalingen samengevoegd. Tevens is het watersysteem op orde gebracht door watergangen en duikers op juist maatvoering aan te leggen. Tevens is er een vijzelgemaal (10 m3/min) geplaatst voor de afvoer van het overtollige water. Bij het gemaal is ook een inlaat geplaatst voor de aanvoer van het water bij droogte.