Uitvoering Watergebiedsinrichtingsplan

Waar: 
Wassenaarschepolder
Voltooid datum: 
juli, 2017
Projectleider vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de hand van het peilbesluit zijn een aantal onderbemalingen samengevoegd. Tevens is het watersysteem op orde gebracht door watergangen en duikers op juist maatvoering aan te leggen. Tevens is er een visvriendelijke geplaatst voor de afvoer van het water. Bij het gemaal is tijdens de uitvoering gelijk ook de dijk bij de uitstroom opening meegenomen om de overlast te minimaliseren.