Nieuws

Aanpak oevers in Alkmaar Noord
De oevers in Alkmaar Noord worden nu aangepakt. Dit betekent dat er ruimte wordt gecreëerd rond de oevers in het openbaar groen. Vervolgens wordt de bestaande beschoeiing verwijderd. De overgang van water naar land wordt zo flauw mogelijk gemaakt. In die zone ontstaat een mooie gevarieerde vegetatie. Nu zij de werkzaamheden gestart in de Reker en nabij het noord hollandsch kanaal. Het effect van de oevers is de verbetering van de waterkwaliteit en een andere beleving van het water voor de burger.