Dijkversterking Maatpolderkade

Waar: 
Apeldoorn
Voltooid datum: 
januari, 2015
Bij de maatpolderkade langs de westoever van het uiteinde van de Eem, is de dijk niet op hoogte. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft dit project Maatpolderkade opgenomen in het programma waterkeringen. De uitvoering zal medio 2018 plaatsvinden. De voorbereidingen zijn wel gestart, de startnotitie is afgerond en bestuurlijk goedgekeurd. De voorbereidingen worden verder opgestart. Skeg BV is ingehuurd om het waterschap te ondersteunen met het maken van de documenten, zoals de startnotitie en projectplan waterwet en te overleggen met de eigenaren waar het werk moet plaatsvinden.
Embedded thumbnail for Dijkversterking Maatpolderkade